İmar İşleri Müdürlüğü

İmar planı, tevhid, ifraz, yola terk vb. imar uygulamalarının hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde takip edilmesi, MUOSB tarafından kendi mülkleri üzerinde yaptırılacak inşaat işlerinin ilgili mevzuata göre takibi, tasarımı, projelendirmesi, ihale hazırlıkları ve kontrollüğünün yapılması, Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerinin yapılması, katılımcıların yatırım ve üretim safhalarında, mevcut imar mevzuatı hükümlerine göre yapılaşmasının sağlanması, avan proje kontrolü, numarataj belgesi, imar durumu, yapı ruhsatı, yanan ve yıkılan yapılar formu ve yapı kullanma izinlerinin düzenlenmesi, mimari proje kontrollerinin yapılması, periyodik saha denetimleri ile inşaat kontrollerinin yapılmasından sorumludur. Ayrıca, Bölgemize tesis kurmak isteyen girişimcilerin arsa tahsis işlemlerini yürütmek, bölgemizde sanayi tesisi kiralaması yapmak isteyen katılımcılarımızın kiralamaya ait işlemlerini yürütmek, firmaların tapu devir işlemlerini yürütmek, bölgenin hâlihazır harita işlemlerini yapmak, kamulaştırma işlemlerini yapmak, İmar planları ve parselasyon planları ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamaktan sorumludur.

[fusion_imageframe lightbox=”no” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”liftup” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”center” link=”http://bit.ly/2wVX4yE” linktarget=”_blank” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”bottom-in-view” hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/fusion_imageframe]