VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ 2021

Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir

yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve

kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl

düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri‘nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış

oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabileceklerdir. Bunun yanı

sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektör çalışanlarının, öğretim üyelerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız

değerlendirici olabilmeleri mümkündür.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için

https://vpo.sanayi.gov.tr/ internet adresinde yer alan Başvuru Formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar

doldurulması gerekmektedir.

Verimlilik Proje Ödülleri

Verimlilik Proje Ödülleri 2021