Çevre ve Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğü

Bu bölüm, MUOSB Çevre Yönetim Sistemi uyarınca, çevre ve işletme ile ilgili izin ve ruhsat işlemlerinin takibi için, ÇED ve Çevre İzni başvurularının, Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni, Deneme İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularının değerlendirmesi ve uygun olanlara izin ve ruhsatların düzenlenmesi, katılımcıların atık sularının takibi ve değerlendirilmesi, katılımcıların faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular için ön arıtma ihtiyacının olup olmadığının değerlendirmesi, ön arıtma kurulacak tesislere Arıtma Tesisi Proje Onayı düzenlenmesi, katılımcıların atık su karakterinin takibi ve sonrasında Bağlantı Belgesi’nin düzenlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bölgede kullanılan suyun temin edilmesi ve dağıtılması, içme suyu, yangın suyu, yağmur suyu ve atık su şebekelerinin işletim ve bakımının yapılması, evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtılarak bertaraf edilmesinden sorumludur.

Ayrıca, evsel ve endüstriyel nitelikli katı atıklar, tehlikeli atıkların bertaraf tesislerine nakliyesi, atık beyan formlarının ve ısınma amaçlı yakma sistemlerinin bakım ve temizliklerine ait raporların toplanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi, Çevre Yönetim Birimi görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla denetimlerin yapılması, Çevre bölümünün faaliyetleri arasındadır.